Prodaja: +381 31 783440; +381 69 723705; +381 65 3681136 | Email: gardenx@open.telekom.rs

N-202Žardinjera za dekoraciju malih skverova

Šifra: N-041

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjera sa limenim uloškom za dspoljnu dekoraciju

Šifra: N-106

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjere za spoljašnju dekoraciju

Šifra: N-161

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjera

Šifra: N-163

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjere za spoljašnju dekoraciju

Šifra: N-164

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjere za spoljašnju dekoraciju

Šifra: N-185

Objavljeno u Žardinjere

N-202Set žardinjera za sezonsko cveće

Šifra: N-193

Objavljeno u Žardinjere

N-202Set žardinjera za sezonsko cveće

Šifra: N-194

Objavljeno u Žardinjere

N-202Žardinjere za vertikalnu dekoraciju

Šifra: N-195

Objavljeno u Žardinjere
Rekviziti, nazivi rekvizita i fotografije na sajtu su autorsko delo DIPL. ING Svetolika Joksimovića iz Kosjerića evidentirani kod  ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BEOGRAD 1984. i 2007. pod br. A-90/70/1 od 09.03.2007.godine.